Direktoriaus veiklos 2018 metų užduotys - Vilkijos lopšelis-darželis "Daigelis"

Kalendorius

Nėra renginio kalendoriuje
Gruodis 2018
Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dalyvaujame projektuose

 

zaidimai moko


sveikatai palankus logo



mazuju olimpiada



zipio draugai

 

Kauno rajono savivaldybės mero
2018-05-02 potvarkio Nr. P5-127

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS
VILKIJOS LOPŠELIO-DARŽELIO „DAIGELIS“ DIREKTORĖS
RIMOS ŠPAKAUSKAITĖS-KUČINSKIENĖS
VEIKLOS 2018 M. UŽDUOTYS

 

1. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
1.  Įdiegti įstaigoje elektroninį dienyną. 1. Įstaigos bendruomenė naudos elektroninį dienyną.
2. Pagerės bendradarbiavi-mas tarp įstaigos ir ugdytinių tėvų.
1. Iki 2018 m. rugsėjo 1 d. įdiegtas elektroninis dienynas.
2. Skatinti įstaigos bendruomenę dalyvauti projektinėje veikloje. 1. Įstaigos bendruomenė aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, susijusioje su jos strategija bei veiklos planais.
2. Darbuotojai patobulins darbo komandoje įgūdžius.
1. Iki 2019 m. balandžio 16 d. parengtas  ne mažiau kaip 1 respublikos arba rajono lygio projektai per metus.
2. Vykdant projektus  įstaiga gauna materialinę (lėšos, daiktai, mokymo medžiaga ir pan.) arba nematerialinę (mokymai, išvykos vaikams ir pan.) naudą.
3. Sudaryta ir direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė vykdo projektus.
3. Inicijuoti Sebastiano Kneipo sveikatingumo metodikos pradmenų integravimą  į ugdymo turinį. 1. Sebastiano Kneipo sveikatingumo metodikos pradmenys yra integruoti  į ugdymo turinį.
2. Įstaigos bendruomenė apmokyta ir taiko S.Kneipo sveikatingumo metodikos pradmenis savo veikloje.
3. Vykdoma peršalimo ligų prevencija, tobulinami sveikos gyvensenos įgūdžiai.
1. Įstaigos darbuotojams pravesti mokymai Sebastiano Kneipo metodikos taikymui. Dalyvaus 15 darbuotojų.
2. Iki 2018 m. rugsėjo 1 d. įrengtas S.Kneipo sveikatingumo  takas.
3. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. S.Kneipo metodika integruota į ugdymo turinį.

 

2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui)

1. Interneto ryšio paslaugos tiekėjo ribotų paslaugų teikimas.
2. Projekto finansavimo bei žmogiškųjų išteklių stokos.

Naudingos nuorodos

smm logo


gelbekit vaikus be fono


vaiku linija


krs logo


vilikijos sen logo


vilikijos krasto logo


krsc logo


ikimokyklinis logo


mes rusiuojam


kauno sveikatinimo centras


 musu darzelis

Vilkijos lopšelis - darželis ,,Daigelis“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Įstaigos kodas 191098546
A. Marmos g. 7, LT–54225 Vilkija, Kauno r.
Telefonas: (8 37) 556 380, el. paštas
vilkijosdaigelis@gmail.com