Mūsų prioritetai - Vilkijos lopšelis-darželis "Daigelis"

Kalendorius

Nėra renginio kalendoriuje
Balandis 2019
Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dalyvaujame projektuose

 

zaidimai moko


sveikatai palankus logomazuju olimpiadazipio draugai

MŪSŲ PRIORITETAI 2014 – 2018 m.

1. PRIORITETETINĖ KRYPTIS.  Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Tikslas. Tobulinti ugdymo turinį ir ugdymo proceso planavimą.

Uždaviniai:
1. Pagal naujai parengtas LR ŠMM metodines rekomendacijas atnaujinti Ikimokyklinio ugdymo programą „Tėviškės takeliu“.
2. Tobulinti ugdymo proceso planavimą.
3. Į ugdymo turinį integruoti sveikatos saugojimą ir stiprinimą, etninės kultūros poselėjimą ir ekologinį ugdymą.

 

2. PRIORITETINĖ KRYPTIS. Žmogiškųjų išteklių tobulinimas.

Tikslas. Formuoti besimokančią, veiklią ir draugišką lopšelio – darželio bendruomenę.

Uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas mokytojų profesijos kompetencijos ugdymui ir kvalifikacijos tobulinimui
2. Glaudinti bendradarbiavimą su vaikų tėvais.
3. Telkti visą lopšelio – darželio bendruomenę suderinatai veikti ir kartu tobulinti įstaigos veiklą.

 

3. PRIORITETINĖ KRYPTIS. Savitos lopšelio – darželio aplinkos kūrimas.

Tikslas. Užtikrinti materialinės aplinkos gerinimą.

Uždaviniai:
1. Kurti vaikų poreikius tenkinančias patogias ir patrauklias šiuolaikiškas ugdymo (si) aplinkas.
2. Atnaujinti, modernizuoti lopšelio – darželio pastatą ir patalpas.
3. Strategijos įgyvendinimui telkti vidinius ir išorinius finansinius išteklius.

Naudingos nuorodos

smm logo


gelbekit vaikus be fono


vaiku linija


krs logo


vilikijos sen logo


vilikijos krasto logo


krsc logo


ikimokyklinis logo


mes rusiuojam


kauno sveikatinimo centras


 musu darzelis

Vilkijos lopšelis - darželis ,,Daigelis“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Įstaigos kodas 191098546
A. Marmos g. 7, LT–54225 Vilkija, Kauno r.
Telefonas: (8 37) 556 380, el. paštas
vilkijosdaigelis@gmail.com