Mūsų prioritetai - Vilkijos lopšelis-darželis "Daigelis"

MŪSŲ  PRIORITETAI  2023 — 2027 m.

 

Prioritetinės veiklos kryptys:

1. Inovatyvus ir kokybiškas mokinio ugdymas ir ugdymas(is).

2. Saugaus, aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo formavimas.

Strateginiai tikslai:

1 tikslas. Užtikrinti kokybišką, kiekvieno mokinio poreikius ir galias tenkinantį ugdymą.

Uždaviniai:

1.1. Organizuoti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą pagal atnaujintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

1.2. Sudaryti lygias ugdymo(si) galimybes ir užtikrinti individualizuotą ugdymą pagal vaikų poreikius.

1.3. Ugdymo turinį praturtinti projektine veikla, sudarant palankias sąlygas vaikų žaidybinei, kūrybinei veiklai.

2 tikslas. Kurti saugią, modernią, veiksmingą ugdymosi aplinką.

Uždaviniai:

2.1. Pagerinti sąlygas vaikų tyrinėjimo, kūrybiškumo ir sveikatos stiprinimo gebėjimų ugdymui(si). 

2.2. Puoselėti draugišką, tausojančią aplinką ir save, kūrybišką ir bendradarbiaujančią darželio bendruomenę.

 

PROJEKTAI

smm logo

Naudingos nuorodos

smm logo


gelbekit vaikus be fono


vaiku linija


krs logo


vilikijos sen logo


vilikijos krasto logo


krsc logo


ikimokyklinis logo


mes rusiuojam


kauno sveikatinimo centras


 musu darzelis

Vilkijos lopšelis - darželis ,,Daigelis“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Įstaigos kodas 191098546
A. Marmos g. 7, LT–54225 Vilkija, Kauno r.
Telefonas: (8 37) 556 380, el. paštas
vilkijosdaigelis@gmail.com