Mūsų prioritetai - Vilkijos lopšelis-darželis "Daigelis"

MŪSŲ  PRIORITETAI  2019 — 2022 m.

 

Prioritetinės veiklos kryptys:

1. Modernus ir kokybiškas mokinio ugdymas(is).

2. Saugumas darželyje, sveiko gyvenimo būdo formavimas.

Strateginiai tikslai:

1 tikslas. Teikti kokybišką, kiekvieno mokinio poreikius ir galias tenkinantį, ugdymą.

Uždaviniai:

1.1. Tobulinti ugdymo paslaugų kokybę.

1.2. Sudaryti lygias ugdymo(si) galimybes ir užtikrinti individualizuotą ugdymą pagal vaikų poreikius.

1.3. Ugdymo turinį praturtinti lauko pedagogikos idėjomis sudarant palankias sąlygas vaikų žaidybinei, kūrybinei veiklai lauke.

2 tikslas. Sudaryti saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas.

Uždaviniai:

2.1. Puoselėti, saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą vykdant kryptingą prevencinę veiklą.

2.2. Turtinti ir plėsti darželio ugdymo(si) aplinkas.

 

PROJEKTAI

smm logo

Naudingos nuorodos

smm logo


gelbekit vaikus be fono


vaiku linija


krs logo


vilikijos sen logo


vilikijos krasto logo


krsc logo


ikimokyklinis logo


mes rusiuojam


kauno sveikatinimo centras


 musu darzelis

Vilkijos lopšelis - darželis ,,Daigelis“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Įstaigos kodas 191098546
A. Marmos g. 7, LT–54225 Vilkija, Kauno r.
Telefonas: (8 37) 556 380, el. paštas
vilkijosdaigelis@gmail.com