Logopedo pagalba - Vilkijos lopšelis-darželis "Daigelis"

Įstaigoje dirba logopedė  Jurgita Jankauskienė, kuri teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus.

Kas yra logopedinė pagalba?

Logopedo pagalba - tai pratybos (užsiėmimai), kurių tikslas - šalinti kalbos sutrikimus, lavinti vaiko kalbinius gebėjimus. Nuo sutrikimo sunkumo priklauso pratybų intensyvumas, trukmė ir pobūdis. Logopedo pagalbos efektyvumas labai priklauso nuo logopedo ir vaiko tėvelių bendradarbiavimo. Išmokęs taisyklingai kalbėti vaikas įgis pasitikėjimą savimi, gebėjimą laisvai bendrauti, galimybę suvokti ir apibendrinti savo sumanymus ir veiksmus, pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Kada reikia logopedo pagalbos?

Būtina susirūpinti, jeigu:
* vienerių-dviejų metų vaikai netaria jokių garsų;
* trijų metų vaikutis vartoja tik pavienius žodelius, garsus, garsažodžius;
* ketverių-penkerių metų vaikai kalba netaisyklingais sakiniais, nederina žodžių sakiniuose, vaiko kalbą sunkiai supranta aplinkiniai;
* penkerių su puse-šešerių metų vaikas dar „švepluoja“;
* vaikas mikčioja;
* vaikas turi kitų raidos problemų.

Kaip vyksta pratybos?

Logopedo darbo rezultatai nepasimato greitai. Logopedines pratybas vaikai lanko 2-3 kartus per savaitę, pratybos trunka 15-25 minutes. Jų metu lavinamas artikuliacinis aparatas, girdimasis suvokimas, sudaromi garsinės analizės ir sintezės pradmenys, tikslinamas garsų tarimas, turtinamas žodynas, ugdoma rišlioji kalba, lavinami regimieji, erdvės, laiko ir kiti suvokimai. Per užsiėmimus naudojami įvairūs paveikslėliai, žaidimai, kompiuteriniai žaidimai ir t.t.

Logopedės veiklos kryptys:
1. Įvertina vaiko kalbos raidą, nustato vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį.
2. Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus.
3. Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimams šalinti. Lavina sutrikusias funkcijas, taiko specialius darbo būdus bei metodus.
4. Rengia ir vykdo projektus.
5. Dalyvauja vaiko gerovės komisijos darbe.
6. Dalyvauja vidaus veiklos įsivertinime.

 

Vaiko kalbos raida ikimokykliniame amžiuje

Kaip fizinė raida skatina kalbos raidą?

Rengiuosi į lauką

Taisyklingo veido vystymosi pratimai

 

 

PROJEKTAI

smm logo

Naudingos nuorodos

smm logo


gelbekit vaikus be fono


vaiku linija


krs logo


vilikijos sen logo


vilikijos krasto logo


krsc logo


ikimokyklinis logo


mes rusiuojam


kauno sveikatinimo centras


 musu darzelis

Vilkijos lopšelis - darželis ,,Daigelis“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Įstaigos kodas 191098546
A. Marmos g. 7, LT–54225 Vilkija, Kauno r.
Telefonas: (8 37) 556 380, el. paštas
vilkijosdaigelis@gmail.com