Mokestis už darželį - Vilkijos lopšelis-darželis "Daigelis"

INFORMACIJA TĖVELIAMS

Informuojame, kad vadovaujantis Kauno r. savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. posėdžio sprendimu Nr. TS-8 ,,Dėl Kauno rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo dienos finansinių normų nustatymo", 

nuo 2022 m.  vasario 1 dienos mokestis už vaikų išlaikymą:

1. Lopšelio grupėse:

    pusryčiai – 0,65 Eur;
    pietūs – 1,30 Eur;
    vakarienė – 0,65 Eur.

2. Darželio, mišriose ir priešmokyklinėse grupėse:

   pusryčiai – 0,75 Eur;
   pietūs – 1,50 Eur;
   vakarienė – 0,75 Eur.

3. Už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas daugiau nei 4 val. per dieną, tėvai(globėjai) moka 1,00 Eur mokestį už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaikų pažinimo kompetencijai ugdyti už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą dieną. (Kauno r. savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. 3 posėdžio sprendimas Nr. TS-53 ,,Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno r.ajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.)

Tėvai mokestį už lopšelį-darželį sumoka iki einamo mėnesio 25 dienos, o gruodžio ir vasario mėnesiais iki 20 dienos.

 

ATSISKAITYMAS INTERNETU

Gavėjas: Kauno r. savivaldybės administracija
Sąskaitos Nr. LT 884010042500010256
Įstaigos kodas 188756386
Mokėtojo kodas: įrašomas vaiko kodas, nurodytas kvite
Mokėtojas: vaiko pavardė, vardas
Įmokos mokesčio pavadinimas: tėvų įnašai už darželį
Įmokos kodas: 97
Suma: nurodyta kvite

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. SAUSIO 27  D. 1 POSĖDŽIO SPRENDIMAS Nr. TS-8 ,,DĖL KAUNO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ MAITINIMO DIENOS FINANSINIŲ NORMŲ NUSTATYMO“

 

 

 

PROJEKTAI

smm logo

Naudingos nuorodos

smm logo


gelbekit vaikus be fono


vaiku linija


krs logo


vilikijos sen logo


vilikijos krasto logo


krsc logo


ikimokyklinis logo


mes rusiuojam


kauno sveikatinimo centras


 musu darzelis

Vilkijos lopšelis - darželis ,,Daigelis“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Įstaigos kodas 191098546
A. Marmos g. 7, LT–54225 Vilkija, Kauno r.
Telefonas: (8 37) 556 380, el. paštas
vilkijosdaigelis@gmail.com