NAUJIENOS - Vilkijos lopšelis-darželis "Daigelis"

Kovo 4 d. švenčiame Šv. Kazimiero, amatų globėjo dieną. Kaziuko mugė gilia istorine tradicija išsiskirianti šventė. Ji kilusi iš šventojo karalaičio Kazimiero procesijų, rengiamų nuo 1604 metų, kurioje buvo  rodomi rankų darbo  gaminiai, vaišinamasi valgiais. Ne tik kovo 4 d., bet ir visą savaitę grupėse vyko kūrybinės dirbtuvėlės. Ačiū visiems dalyvavusiems kūrybinėse dirbtuvėse, draugiškai bendravusiems ir bendradarbiavusiems kartu, sukūrusiems daug gražių darbelių.

                                             Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laimutė Vereckienė 

View the embedded image gallery online at:
https://vilkijosdaigelis.lt/?start=30#sigProGalleriaac00d11c5a

Vasario 16-oji - Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Ši šventė mus vienija, suburia ir skatina didžiuotis savo Tėvyne. Lopšelyje-darželyje vaikučiai kartu su auklėtojomis vykdo projektą ,,Lietuva – Tėvynė mūsų“. Pasigrožėkime vaikų darbais.

Nuoširdžiai sveikiname bendruomenės narius  artėjančios šventės proga. Mylėkime, branginkime ir saugokime savo šalį.

                                                                                         Lopšelio-darželio administracija

View the embedded image gallery online at:
https://vilkijosdaigelis.lt/?start=30#sigProGalleria40c5ea6984

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kauno rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
     1. Pakeisti Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-6 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktą ir jį išdėstyti taip:
„Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas daugiau nei 4 val. per dieną, tėvai (globėjai) moka 1 Eur mokestį už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaikų pažinimo kompetencijai ugdyti, už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą dieną.“

Sprendimas: Dėl mokesčio už darželį nuo 2021 m. kovo 1 d.

PROJEKTAI

smm logo

Naudingos nuorodos

smm logo


gelbekit vaikus be fono


vaiku linija


krs logo


vilikijos sen logo


vilikijos krasto logo


krsc logo


ikimokyklinis logo


mes rusiuojam


kauno sveikatinimo centras


 musu darzelis

Vilkijos lopšelis - darželis ,,Daigelis“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Įstaigos kodas 191098546
A. Marmos g. 7, LT–54225 Vilkija, Kauno r.
Telefonas: (8 37) 556 380, el. paštas
vilkijosdaigelis@gmail.com