NAUJIENOS - Vilkijos lopšelis-darželis "Daigelis"

Informuoju, kad birželio mėnesį vaikų tėvų apklausos duomenimis lopšelyje-darželyje ugdysis 74 vaikai. Suformuotos 4 laikinosios ugdymo grupės:

1. IUG ,,Saulutės“ – ugdysis 15 IUG ,,Saulutės“ grupę lankančių vaikų. Veikla vyks IUG ,,Saulutės“ patalpose.

2. IUG ,,Lineliai“ – ugdysis 19 ,,Linelių“ grupę lankančių vaikų. Veikla vyks IUG ,,Lineliai“ patalpose.

3. IUG ,,Šaltinėlis“ – ugdysis 20 IUG ,,Skruzdėlytės“ ir IUG ,,Šaltinėlis“ lankantys vaikai. Veikla vyks IUG ,,Šaltinėlis“ patalpose.

4. IUG ,,Bitutės“ ugdysis 20 PUG ,,Bitutės“ ir IUG ,,Rugeliai“ lankantys vaikai. Veikla vyks PUG ,,Bitutės“ patalpose.

Visų grupių darbo laikas vienodas. Grupės dirbs nuo 7.00 iki 17.30.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laimutė Vereckienė,

 Tel. 8-616-12530

 

Po dviejų mėnesių pertraukos lopšelyje-darželyje „Daigelis“ vėl krykštauja vaikai. Nors sugrįžimas į darželį ne toks, kaip įprasta – vaikučiai jau spėjo įprasti prie pokyčių ir smagiai leidžia laiką. Tapo įprasta, kad tėveliai mažuosius palydi į rūbinę, o čia vaikus sutinka auklėtojos, kurios pirmiausia pamatuoja vaikų temperatūrą. Po trumpos  ,,patikros“  vaikai eina į  grupę. Visiems lopšelio-darželio darbuotojams rytais, tik atvykus į darbą, pasimatuoti temperatūrą taip pat yra privaloma.Vaikų skaičius grupėse neviršija rekomenduojamų normų, vaikams pakanka erdvės, išlaikomas rekomenduojamas  atstumas, laikomasi visų privalomų karantino reikalavimų. Vaikų grupės veiklą organizuoja atskirai, auklėtojos visą dieną dirba tik vienoje grupėje, vaikų grupėms lauke priskirtos atskiros teritorijos, pailgintas kai kurių grupių darbo laikas. Reguliariai vėdinamos ir dezinfekuojamos patalpos, pasirūpinta apsaugos priemonėmis darbuotojų ir vaikų higienai. Džiaugiamės vaikų tėvelių ir darbuotojų supratingumu, gražiu bendravimu. O svarbiausia – vaikai darželyje po ilgo nesimatymo yra tiesiog laimingi. 

 

SAUGODAMI IR GERBDAMI VIENI KITUS TURIME LAIKYTIS BENDRŲ TAISYKLIŲ:

1. ĮSTAIGĄ GALI LANKYTI TIK VISIŠKAI SVEIKI VAIKAI. KIEKVIENĄ RYTĄ RŪBINĖLĖJE BUS PAMATUOJAMA VAIKO TEMPERATŪRA.

2. DARŽELIO TERITORIJOJE BŪTINA DĖVĖTI APSAUGINĘ VEIDO KAUKĘ.

3. VAIKUČIAI Į ĮSTAIGĄ PRIIMAMI NUO 7.00 IKI 8.45.

4. VISŲ GRUPIŲ DARBO LAIKAS NUO 7.00 IKI 17.30.

5. TĖVŲ(GLOBĖJŲ) PATEKIMAS Į ĮSTAIGĄ YRA RIBOJAMAS. LAIKYKIMĖS 2 M. ATSTUMO, VENKIME ARTIMO KONTAKTO VIENI SU KITAIS.

6. TIKIMĖS JŪSŲ SUPRATINGUMO, GERANORIŠKUMO IR SAUGAUS BENDRAVIMO.

7. KITĄ JUS DOMINANČIĄ INFORMACIJĄ SUTEIKS GRUPIŲ AUKLĖTOJOS ARBA DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI. TEL.: 8 - 37- 556380

                                                                                                                                                                                                                             ADMINISTRACIJA

 

 

Nuo gegužės 18 d. leista veikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms. Mažųjų ugdymas bus organizuojamas ne tik nuotoliniu būdu, bet ir įstaigoje. Svarbu tai, kad, siekiant užtikrinti saugią aplinką ir vaikams, ir įstaigų personalui, bus privaloma laikytis nustatytų infekcijos plitimo prevencijos reikalavimų.

Tuo tikslu sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas Aurelijus Veryga, patvirtino būtinąsias sąlygas ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimui.

Numatyta, kad vaikus, kurie serga lėtinėmis ligomis arba gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais žmonėmis, rekomenduojama ugdyti namuose. Be to, net jei vaikas sveikas, jį leisti į ugdymo įstaigą neprivaloma – tėvai galės jį ir toliau prižiūrėti namuose.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančios įstaigos, organizuodamos savo darbą, privalės laikytis nustatytų reikalavimų:

 • maksimaliai laikytis grupių izoliacijos principo: vaikai nuolat lanko tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke; skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas ribojamas, jei jo išvengti neįmanoma, ribojamas kontakto laikas, išlaikomas saugus atstumas;
 • vaikai maitinami grupės patalpose;
 • užtikrinama, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms;
 • švietimo pagalbos specialistas(logopedė) konsultacijas teikia individualiai arba vienu metu dirba tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu turi būti vengiama fizinio kontakto, po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai;
 • užtikrinama, kad šalia įėjimų į patalpas būtų galimybės rankų dezinfekcijai, atlydintieji vaikus privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones;
 • užtikrinamas visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklės vertinimas. Grupių rūbinėlėse vaikučiams kasryt bus matuojama temperatūra. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 laipsnių ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pavyzdžiui, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, negali būti priimami į darželį;
 • darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
 • užtikrinama, kad įstaigoje dirba tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo ligų takų ir kitų užkrečiamų ligų požymių. Atvykus į darbą, jiems matuojama temperatūra;
 • draudžiama dirbti darbuotojams, esantiems saviizoliacijoje, išskyrus dirbančius nuotoliniu būdu;
 • užtikrinamos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo);
 • kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui;
 • ugdymo paslaugų teikimo patalpos išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

Mūsų įstaigoje įvyko vaikų tėvų apklausa dėl lopšelio-darželio lankymo nuo gegužės 18 d.

Nuo gegužės 18 dienos suformuotos ir veiks 4 grupės.

1. Ikimokyklinio ugdymo grupės ,,Saulutės“, kurią lankys ,,Saulučių“ ir ,,Skruzdėlyčių“ grupės vaikai.

   Veikla vyks ,,Saulučių“ grupėje.

2. Ikimokyklinio ugdymo grupė ,,Lineliai“, kurią lankys ,,Linelių“ grupės vaikai“.

   Veikla vyks ,,Linelių“ grupėje.

3. Ikimokyklinio ugdymo grupės ,,Rugeliai“, kurią lankys ,,Šaltinėlio“ ir ,,Rugelių“ grupės vaikai.

   Veikla vyks ,,Rugelių“ grupėje.

4. Priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Bitutės“, kurią lankys ,,Bitučių: grupės vaikai.

   Veikla vyks ,,Bitučių“ grupėje.

 

Visų grupių darbo laikas:   7.00 – 17.30

Tėvelių prašome atvesti vaikus sveikus.

 Dėl papildomos informacijos kreipkitės į grupių auklėtojas arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui Laimutę Vereckienę. Tel. 8-616-12530

 

 

 

Mieli tėveliai,

lopšelio-darželio lankymas nuo gegužės 18 d., šios dienos žiniomis, bus organizuojamas pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas.

Nuo gegužės 18 d. ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas galės būti organizuojamas ne tik nuotoliniu būdu, bet ir įstaigoje - jei šeima pageidaus, galės vaiką atvesti į darželį. Tačiau jeigu vaikas serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų sąraše, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, arba kai vaikas gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais asmenimis, rekomenduojama ir toliau tęsti vaiko ugdymą namuose.

Pedagogai, kurie yra pažeidžiami – vyresnio amžiaus, turintys sveikatos problemų arba jei šeimos nariai sirgo ar serga Covid-19 - neturėtų būti kviečiami dirbti grupėje. Jie ir toliau galėtų vykdyti nuotolinį ugdymą. O grupėse dirbantys jų kolegos nuotoliniu ugdymu nebeturėtų užsiimti.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, kuriose vyks ugdymo procesas kontaktiniu būdu, ugdymas bus vykdomas laikantis šių sąlygų:

maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai dirbtų tik vienoje grupėje, vaikai, lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke;
užtikrinant, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms;
užtikrinant, kad šalia įėjimų į patalpas būtų galimybės rankų dezinfekcijai;
vertinant visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklę. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nebūtų priimami į darželį;
darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Vykdant ugdymo procesą šių priemonių dėvėti nereikia);
užtikrinant, kad būtų tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama muilo);
užtikrinant, kad kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui;
užtikrinant, kad ugdymo paslaugų teikimo patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

                                       Parengta pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pranešimą

PROJEKTAI

smm logo

Naudingos nuorodos

smm logo


gelbekit vaikus be fono


vaiku linija


krs logo


vilikijos sen logo


vilikijos krasto logo


krsc logo


ikimokyklinis logo


mes rusiuojam


kauno sveikatinimo centras


 musu darzelis

Vilkijos lopšelis - darželis ,,Daigelis“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Įstaigos kodas 191098546
A. Marmos g. 7, LT–54225 Vilkija, Kauno r.
Telefonas: (8 37) 556 380, el. paštas
vilkijosdaigelis@gmail.com